Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 204/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania zamówień na zakup sprzętu informatycznego dla wsparcia prac Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć zamówienie na zakup:
1) zestawu konferencyjnego (w skład którego wchodzić będzie: Monitor NEC 55" MultiSync C551 S-PVA 1920x1080 400cd/m2 24/7, NEC PD02W T L L uchwyt uniwersalny duży 40-65", Stacja robocza, Intel BOXNUC5CPYH, N3050, DDR3L-1600, SATA3, HDMI, SDXC slot, USB 3.0, BOX, Kamera Logitech BCC950 ConferenceCam, Klawiatura + mysz Logitech Wireless Desktop MK330, Microsoft OEM Windows 10 Pro PL x32 DVD) - o wartości 9 090 zł netto, wobec firmy LIZARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Bukowińska 22 lok. 200; 02-703 Warszawa; KRS 0000387380 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; NIP 521 360 59 36; REGON 142 954 092;
2) Switcher'a (w skład którego wchodzić będzie: Roland V-1HD - mikser / 4 x HDMI In, 4 HDMI wejścia z Frame Buffers, Kontrola z poziomu urządzenia lub z komputera, 12 kanałowy cyfrowy mikser audio, Ręczny T-Bar, Program Output and Multi-View Preview, Picture-1n-Picture, Green-Screen Keying, Zaawansowane efekty video) - o wartości 3 999 zł netto, wobec firmy LIZARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Bukowińska 22 lok. 200; 02-703 Warszawa; KRS 0000387380 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; NIP 521 360 59 36; REGON 142 954 092;
3) Systemu do głosowania (w skład którego wchodzić będzie: Oprogramowanie Testico Vote z licencją KRDP, 40 pilotów dla głosujących, Odbiornik RF, Dodatki, Walizki na system, Wdrożenie systemu) - o wartości 12 900 zł netto, wobec firmy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibę przy ul. Migdałowej 60, 61-612 Poznań; KRS 0000490850, NIP 9721247273, REGON 302603503.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do podpisania zamówień zgodnych

z wytycznymi wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały.

§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówień, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty zakupu sprzętu informatycznego wynikającego z § 1 niniejszej uchwały, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.