Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr 36/2019
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o świadczenie usług cateringowych podczas Konferencji pt. "Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji?"

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę o świadczenie usług cateringowych, w dniu w 10 kwietnia 2019 r., podczas Konferencji pt. "Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji?" ze STACJA SMAKU AGNIESZKA SOKOŁOWSKA z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Kumaka 6, NIP: 5241055330, REGON: 011167036.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na podpisanie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy o świadczenie usług cateringowych, w dniu w 10 kwietnia 2019 r., podczas Konferencji pt. "Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji?" z STACJA SMAKU AGNIESZKA SOKOŁOWSKA z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Kumaka 6, NIP: 5241055330, REGON: 011167036., w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu ... 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019.
§  4.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.