Podat.2017.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 635/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5, 01-748 Warszawa.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, porozumienia o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5, 01-748 Warszawa, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 23 listopada 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Skarbnika KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.