Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 345/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów oraz tytułów i stopni naukowych