Akty korporacyjne

Lekarz.2016.5.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2016 r.

STANOWISKO Nr 23/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie ulotki Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo protestuje przeciwko sformułowaniom zawartym w ulotce Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, kwestionującym wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe lekarzy, tym samym naruszając godność zawodu lekarza. Działanie takie podważa zaufanie do lekarzy i rodzi wątpliwości pacjentów co do skuteczności zlecanych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedmiotowe działanie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska narusza zasady etyki, którymi powinny kierować się osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, do którego pretenduje środowisko fizjoterapeutów.