Akty korporacyjne

KRD.2020.3.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 16/ 2020
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania KRD w postępowaniach sądowoadministracyjnych ze skarg na decyzje Rektora Politechniki Częstochowskiej

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 grudnia 2019 r., na wniosek Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, upoważnia członka Komisji Prawnej KRD

Pawła SOBOTKO

(PESEL: 71052202252)

uczestnika studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniach sądowoadministracyjnych ze skarg Łukasza Kutrowskiego na:

a) decyzję Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 października 2019 r., ozn. RZ-OZ-051- 10/2019, którą utrzymano w mocy decyzję tego samego organu z dnia 13 września 2019 r., o tym samym oznaczeniu, o odmowie udostępnienia informacji publicznej (sygn. akt III SA/G11155/19);
b) decyzję Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 7 listopada 2019 r., ozn. RD-N-4200- 71/2019.1657, którą utrzymano w mocy decyzję wydaną przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 września 2019 r., ozn. WIMil/4200-1/Z/18/19 o odmowie przyznania stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na rok akad. 2018/19 (sygn. akt III SA/G11156/19).