KRD.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r., uchwala co następuje:
§  1.  Upoważnić adw. Pawła Lewandowskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką pod adresem: ul. Wyzwolenia 20, lok. 1, 10-106 Olsztyn, do sporządzenia i wniesienia w imieniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt IV SA/Wr 442/17, w sprawie ze skargi Aldony Michalik na decyzję Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ozn. DOS. 102/2016/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z dnia 28 lutego 2017 r., o tym samym oznaczeniu, w przedmiocie skreślenia Aldony Michalik, doktorantki II roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich ASP we Wrocławiu, z listy uczestników studiów doktoranckich.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:

Głosowało: 7

Za: 7

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0