KRD.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r., upoważnia Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD
Pawła SOBOTKO

uczestnika studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi Marcina K. na ostateczną decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 29 maja 2017 r., ozn. BCK-11-0/RW-342/15/17, którą utrzymano w mocy decyzję tego samego organu z dnia 27 czerwca 2016 r., ozn. BCK-ll0/RW-342/1 5.