KRD.2017.11.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r., upoważnia Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD
Pawła SOBOTKO

uczestnika studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na ostateczną decyzję Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ozn. DOS. 102/2016/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z dnia 28 lutego 2017 r., o tym samym oznaczeniu, w przedmiocie skreślenia doktorantki II roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich ASP we Wrocławiu, z listy uczestników studiów doktoranckich.