KRASP.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2017

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP - udziela absolutorium Prezydium KRASP za rok 2017..