KRASP.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2016

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP - udziela absolutorium Prezydium KRASP za rok 2016.