Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2014-2018.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej, zgłoszonego na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Udziela się absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 2014-2018.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.