Udostępnienie prac doktorskich.

Akty korporacyjne

KRASP.2005.11.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 listopada 2005 r.

UCHWAŁA PREZYDIUM KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 13 listopada 2005 r.
w sprawie udostępniania prac doktorskich

Dokument nr 9/IV

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do Ministra Edukacji i Nauki o podjęcie działań zmierzających do odpowiedniej interpretacji istniejących regulacji prawnych, a do uczelni o ewentualną zmianę wewnętrznych przepisów, tak aby umożliwić publiczny dostęp do obronionych rozpraw doktorskich, bez potrzeby uzyskiwania zgody ich autorów.