Podat.2018.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2016 w sprawie powołania Zespołu kontrolującego KKR KIDP ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r. (ze zm.)

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchyla uchwałę 12/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolującego KKR KIDP ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r. (ze zm.).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.