Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 62/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
uchylenia uchwały nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r.

Na postawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchyla uchwałę nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołów kontrolujących Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.