Akty korporacyjne

Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA 61/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 2/2017 z dnia 1 lutego 2017 w sprawie kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchyla uchwałę nr 2/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia