Akty korporacyjne

RGSW.2006.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 17/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 73/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy "akademia", "politechnika" oraz "uniwersytet"