Rewid.2018.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2164/40/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie uchylenia postanowienia nr 686/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchyla się postanowienie nr 686/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.