Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/39/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2009 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr V/23/2008 z dnia 19 stycznia 2008 r. V Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. Uchwala się plan pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na rok 2009, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej, określonego w § 11 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr V/23/2008 z dnia 19 stycznia 2008 r. V Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Przepis ten stanowi, że Naczelna Rada Aptekarska uchwala do dnia 31 grudnia plan pracy na rok następny.

Plan pracy

Naczelnej Rady Aptekarskiej

na rok 2009

Podstawowym zadaniem NRA jest realizacja dotyczących działalności samorządu aptekarskiego. NRA i wiceprezesi NRA w ramach uprawnień W roku bieżącym NRA planuje realizować kadencji - (Departament Legislacyjny dr Wojciech

1) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do w ten sposób, aby w kodzie kreskowym z NFZ - mgr Bożena Śliwa do 12.2009) i limitów należy wystąpić o stworzenie systemu, który umożliwi aptekom wynikających z obniżenia ceny przez producenta; (Departament Współpracy

3) kontynuować prace zmierzające do 7 września 2005 r. w sprawie uznawania

4) kontynuować działania zmierzające do z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu ryczałtowej za leki podstawowe którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz fasunki - (Departament Farmacji Aptecznej 12.2009); wykazu surowców, które używane są do leczniczych, które by podlegały refundacji i Edukacji mgr Piotr Jóźwiakowski do

6) kontynuować prace w celu zezwoleń na sprzedaż wyrobów medycznych (pielucho-majtek). Narodowy Fundusz do 12.2009); wynagrodzenie aptekarzom zatrudnionym w

8) kontynuować działania legislacyjne związane farmaceutyczne, dotyczących geografii aptek

9) podjąć działania w celu ograniczenia Legislacyjny dr Wojciech Giermaziak do

10) wystąpić w sprawie uporządkowania list (Departament Farmacji Aptecznej i Edukacji

11) w dalszym ciągu kontynuować zadania działania izb i przedstawiania im problemów farmaceutycznego - Prezesi ORA (20) do

12) kontynuować działania w celu urealnienia

13) Zobowiązać apteki do pobierania opłaty ryczałtowej - (Departament Farmacji do 12.2009);

14) przygotować wniosek o dotacje z programu szkoleń ciągłych dla farmaceutów -

15) przygotować projekt w zakresie rodzajów dopuszczonych do prowadzenia w aptece,

w art. 86 pkt. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne