Uchwała nr 60/2021 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 27 maja 2021 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2021.5.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 60/2021
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 27 maja 2021 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło:

- odwołać adw. Piotra Kardasa z delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE),

- powołać adw. Bartosza Grohmana jako przedstawiciela delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) i powierzyć przewodniczenie tej delegacji,

- zobowiązać adw. Bartosza Grohmana do przedstawienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej kandydatów na członków w ramach delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) w terminie do 30 czerwca 2021 r.,

- zobowiązać adw. Piotra Kardasa do przedstawienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawozdania z reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej w Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.