Uchwała nr 280/2023 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 19 stycznia 2023 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2023.1.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 280/2023
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 stycznia 2023 r.

§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, odwołuje adwokat Monikę Sokołowską z funkcji Przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
§  2. 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, odwołuje adwokat Darię Skrzypczak-Kozikowską z funkcji Wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.