Uchwała nr 117/2016 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 11 marca 2016 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2016.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 117/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym "

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Pani adw. Alicji Bień;

Panu adw. Andrzejowi Bąkowi;

Panu adw. Bogdanowi Lesiakowi;

Pani adw. Łucji Malinowskiej;

Panu adw. Jarosławowi Szczepaniakowi;

Panu adw. Bartoszowi Tiutiunikowi;

na wniosek:

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Pani adw. Ewie Skorek - Szpejewskiej;

Panu adw. Marcinowi Michałowi Imiołek.