Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

STANOWISKO Nr 10/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie trybu uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych uqstaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeniu odrębnego trybu prac legislacyjnych w rządzie, polegającego na nieprzeprowadzeniu konsultacji publicznych. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej materia ustawy nie wskazuje na potrzebę zastosowania tak szybkiego i nadzwyczajnego trybu prac legislacyjnych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia powielenie w ustawie regulacji zwartych obecnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, które dają Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do kontroli wystawiania recept bez jego ograniczenia do recept zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie wskazuje, że możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore w postaci papierowej nie powinna być ograniczona czasowo. Likwidacja możliwości wystawiania takich recept z końcem 2025 r. uniemożliwi znacznej liczbie lekarzy i lekarzy dentystów seniorów wystawienie recept dla siebie i osób najbliższych.