Akty korporacyjne

Rewid.2019.4.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

Rewid.2019.04.12

UCHWAŁA Nr 3438/52A/2019

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Ustala się terminy egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów w okresie od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 25 czerwca 2020 r., określone w załączniku nr 1 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn.zm.).

ZAŁĄCZNIK

TERMINY EGZAMINÓW Z WIEDZY DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

od 29 sierpnia 2019 r. do 25 czerwca 2020 r.

SESJA EGZAMINACYJNA I
EgzaminTerminy
Teoria i zasady rachunkowości29.08.201917.10.201912.12.2019
Ekonomia i kontrola wewnętrzna05.09.201924.10.201909.01.2020

SESJA EGZAMINACYJNA II

EgzaminTerminy
Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą05.03.202023.04.202004.06.2020
Prawo podatkowe (część I)12.03.202007.05.202018.06.2020
Finanse i zarządzanie finansami19.03.202014.05.202025.06.2020

SESJA EGZAMINACYJNA III

EgzaminTerminy
Prawo podatkowe (część II)26.09.201907.11.201916.04.2020
Rachunkowość finansowa19.09.201914.11.201902.04.2020
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza10.10.201905.12.201926.03.2020

SESJA EGZAMINACYJNA IV

EgzaminTerminy
Sprawozdania finansowe i ich analiza12.09.201921.11.201921.05.2020
Rewizja finansowa oraz etyka03.10.201928.11.201928.05.2020