Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2046/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się terminy egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., określone w załączniku nr

1 do uchwały.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TERMINY EGZAMINÓW Z WIEDZY DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW od 01 czerwca 2018 r. - do 30 czerwca 2019 r.

SESJA EGZAMINACYJNA I
EgzaminTerminy
Teoria i zasady rachunkowości30.08.201818.10.201813.12.2018
Ekonomia i kontrola wewnętrzna06.09.201825.10.201810.01.2019

SESJA EGZAMINACYJNA II

EgzaminTerminy
Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą21.06.201814.03.201925.04.201906.06.2019
Prawo podatkowe (część I)28.06.201821.03.201909.05.201913.06.2019
Finanse i zarządzanie finansami05.07.201828.03.201916.05.201927.06.2019

SESJA EGZAMINACYJNA III

EgzaminTerminy
Prawo podatkowe (część II)27.09.201808.11.201818.04.2019
Rachunkowość finansowa20.09.201815.11.201811.04.2019
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza11.10.201806.12.201804.04.2019

SESJA EGZAMINACYJNA IV

EgzaminTerminy
Sprawozdania finansowe i ich analiza14.06.201813.09.201822.11.201823.05.2019
Rewizja finansowa oraz etyka07.06.201804.10.201829.11.201830.05.2019