Akt korporacyjny

Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 20/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019:

25 stycznia, 22 marca, 30-31 maja, 28 czerwca, 6 września, 18 października, 22 listopada, 20 grudnia.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.