Akty korporacyjne

Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 31/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie terminowej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazuje wyjaśnienia pomocne przy realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 - dalej "ustawa"), stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

Wyjaśnienia w sprawie terminowej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy (sprawozdanie P11)