Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 53/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Na podstawie § 32 ust. 2 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego należy zgłaszać do dnia 12 października 2017 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.