Termin składania dokumentów dotyczących wpisów i skreśleń biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Akty korporacyjne

Rewid.2007.8.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2007
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie terminu składania dokumentów dotyczących wpisów i skreśleń biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje, że dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych należy przesyłać do Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów najpóźniej na siedem dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (załącznik nr 1). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Biura KIBR.
Dokumenty przesłane po terminie określonym powyżej, rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.