Akt korporacyjny

Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

STANOWISKO Nr 11/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie stosowania pseudonaukowych metod leczenia

Środowisko lekarskie z niepokojem obserwuje rozpowszechniane w Internecie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacje dotyczące rzekomej skuteczności metod i środków nie mających oparcia w aktualnej wiedzy medycznej, których stosowanie może być groźne dla zdrowia i życia zwłaszcza, jeśli stosowane są zamiast metod i środków, których skuteczność jest potwierdzona aktualną wiedzą medyczną.

Propagowanie pseudonaukowych metod leczenia jest w zdecydowanej większości przypadków elementem działalności ukierunkowanej na czerpanie zysku ze sprzedaży publikacji czy preparatów o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej. Poglądy wygłaszane przez samozwańczych uzdrowicieli, nieposiadających wykształcenia medycznego czy nawet biologicznego, są bardzo często absurdalne z punktu widzenia każdej z dziedzin nauki - biologii, chemii czy w szczególności medycyny.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do pacjentów, aby porad w sprawach zdrowia poszukiwali u lekarzy, a w przypadku posiłkowania się informacjami powszechnie dostępnymi np. w Internecie, aby korzystali z informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina także, że stosowanie przez lekarzy metod i środków niemających potwierdzonej naukowo skuteczności jest niezgodne z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu oraz zasadami etyki lekarskiej.