Akty korporacyjne

Adwok.2006.4.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.

STANOWISKO WOBEC DEZINFORMACJI NT. WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 19 KWIETNIA 2006 R.
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z wypaczaniem sensu i znaczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie Prawa o adwokaturze, uważa, że opinia publiczna winna być rzetelnie poinformowana o rzeczywistych skutkach tego wyroku.

Należy podkreślić, że Trybunał utrzymał zasadę państwowego egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką.

Nowoczesny kształt adwokatury i pełne otwarcie na zdolnych, wykształconych ludzi wyrażających gotowość podjęcia się wykonywania zawodu związanego z wielką odpowiedzialnością, jest przedmiotem troski Naczelnej Rady Adwokackiej.

W przyszłych pracach nad ustawą winny zostać wykorzystane doświadczenia samorządu adwokackiego, w tym również istniejące projekty zmiany ustawy Prawo o adwokaturze, opracowane przez Naczelną Radę Adwokacką. O otwartości adwokatury świadczy rezultat egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką przeprowadzonego przez samorząd adwokacki w grudniu 2005 roku. Niemal 80% kandydatów zostało przyjętych na aplikację, którą obecnie odbywa.

Naczelna Rada Adwokacka wielokrotnie wychodziła z inicjatywą dyskusji dla znalezienia najlepszych rozwiązań ustawowych. Gotowość tę nadal podtrzymuje, gdyż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego taka potrzeba jest już pilną koniecznością.