Akty korporacyjne

KRZSP.2008.11.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr 2/2009
PREZYDIUM KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 26 listopada 2008 roku
dotycząca stanowiska Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie proponowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy budżetowej na rok 2009.