Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 96/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie sprostowania omyłki

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , w § 8 pkt 4a prostuje się omyłkę nadając temu przepisowi następujące brzmienie:

"kandydowania do organów Izby wybieranych przez Zjazd spośród delegatów oraz kandydowania na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Zjazd potwierdza, że to sprostowanie oddaje pierwotną intencję Zjazdu.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.