Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 332/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 maja 2012 roku
dotycząca sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki za 2011 rok oraz planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2012 rok