Akty korporacyjne

Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie sporządzenia II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2017 r.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych akceptuje sporządzenie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Rady Doradców Podatkowych za 2017 r. w związku z wnioskami biegłego rewidenta wynikającymi z pisma z dnia 15 czerwca 2017 r.