Akty korporacyjne

Lekarz.2006.3.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 14/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 marca 2006 r.
w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 5-8 i 11-13 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz § 4 uchwały I Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 grudnia 1989 r. w sprawie regulaminu organów Naczelnej Izby Lekarskiej (Biuletyn NRL Nr 2/90) uchwala się, co następuje:
§  1. Powołuje się następujące osoby do komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej:
1) Komisja Stomatologiczna:

Przewodniczący: Andrzej Fortuna

Członkowie: Zdzisław Annusewicz, Bogdan Barut, Andrzej Baszkowski, Paweł Białożyk, Kazimierz Bryndal, Teresa Bujko, Adam Busch, Elżbieta Chmielowiec, Leszek Dudziński, Zbigniew Hamerlak Piotr Janik, Małgorzata Kaczmarska-Banasiak, Janusz Kleinrok, Wiesław Księżopolski, Hubert Kubica, Anna Lella, Anna Mackiewicz, Jolanta Małmyga, Adam Okoń, Halina Porębska, Dorota Przybyłko-Kita, Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Jolanta Szczurko, Ewa Szczutowska, Robert Stępień, Krzysztof Ślaski.

2) Komisja Etyki Lekarskiej:

Przewodniczący: Włodzimierz Bednorz

Członkowie: Zdzisław Annusewicz, Wiesława Dec, Zenon Gawor, Romuald Krajewski, Antoni Marcinek, Wojciech Marquardt, Jerzy Mazur, Bożena Pietrzykowska-Bodnar, Krzysztof Ślaski.

3) Komisja Finansowo-Budżetowa:

Przewodniczący: Wojciech Marquardt

Członkowie: Ryszard Golański, Robert Stępień, Maciej Hamankiewicz, Jerzy Gryko, Piotr Knast, Maria Szuber, Jerzy Staszczyk, Leszek Herbowski.

4) Komisja Kształcenia Medycznego:

Przewodniczący: Jerzy Kruszewski

Członkowie: Teresa Bachanek, Romuald Krajewski, Janusz Kleinrok, Klaudiusz Komor, Ładysław Nekanda-Trepka, Bożena Pietrzykowska-Bodnar, Jan Stasiewicz, Włodzimierz Majewski, Grzegorz Napiórkowski.

5) Komisja d.s. Emerytów i Rencistów:

Przewodniczący: Zdzisław Bednarek

Członkowie: Tadeusz Chruściel, Roman Hajzik, Leon Snarski, Apolonia Maria Szajner.

6) Komisja Organizacyjna:

Przewodniczący: Ładysław Nekanda-Trepka

Członkowie: Jerzy Chmielewski, Krzysztof Dawidowski, Konrad Maćkowiak, Krzysztof Marchewka, Paweł Susłowski.

7) Komisja d.s. Kultury, Sportu i Rekreacji:

Przewodniczący: Jacek Tętnowski

Członkowie: Ryszard Golański, Ryszard Kępa, Krzysztof Makuch, Maciej Mrożewski, Maria Szuber, Ryszard Tomaszczuk, Edward Woliński, Marcin Wroński.

8) Komisja d.s. Młodych Lekarzy:

Przewodniczący: Grzegorz Napiórkowski

Członkowie: Łukasz Balwicki, Leszek Bystryk, Paweł Jezierski, Sławomir Józefowicz, Adam Okoń, Magdalena Wiśniewska, Marcin Żytkiewicz.

9) Konwent Przewodniczących:

Przewodniczący: Jerzy Friediger

10) Zespól d.s. Ubezpieczeń Zdrowotnych:

Przewodniczący: Andrzej Włodarczyk

Członkowie: Andrzej Baszkowski, Jacek Chodorski, Artur Hartwich, Elżbieta Marcinkowska.

11) Zespół d.s. Lekarzy Zatrudnionych w Zakładach Opieki Zdrowotnej:

Przewodniczący; Dariusz Hankiewicz

Członkowie: Zbigniew Brzezin, Halina Bobrowska, Jerzy Jakubiszyn, January Lewandowski.

12) Zespół Polityki Lekowej i Farmakoterapii:

Przewodniczący: Tadeusz Chruściel

Członkowie: Stefan Pojda, Remigiusz Loroch, Andrzej Chciałowski.

13) Zespół d.s. Praktyk Lekarskich:

Przewodniczący: Mariusz Janikowski

Członkowie: Zbigniew Hamerlak, Jerzy Gryko, Leszek Pałka, Adam Tiszler.

14) Zespół Współpracy Międzynarodowej:

Przewodniczący: Klaudiusz Komor

Członkowie: Jan Adamus, Kazimierz Bryndal, Maciej Hamankiewicz, Anna Lella.

15) Zespół d.s. Uzdrowisk:

Przewodniczący: Jerzy Pasadyn

Członkowie: Piotr Dzięgielewski, Jerzy Lach, Tadeusz Frączek, Andrzej Kierzek.

16) Zespół d.s. Lekarzy Cudzoziemców:

Przewodnicząca: Małgorzata Kaczmarska-Banasiak

Członkowie: Maria Dura, Małgorzata Klimza, Konrad Pszczołowski.

17) Zespół d.s. Zmian Systemowych:

Przewodniczący: Konstanty Radziwiłł

Członkowie: Zbigniew Brzezin, Andrzej Fortuna, Dariusz Hankiewicz, Ryszard Kijak.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.