Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 62/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenie CEOM

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kieruje się kol. Marka Stankiewicza na spotkanie Europejskiej Rady Izb Lekarskich (Conseil Européene des Ordres des Médecins, CEOM), które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Timisoarze.
2.  Koszty udziału przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w posiedzeniu zostaną pokryte ze środków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.