Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na obchody 70. rocznicy Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 120/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na obchody 70. rocznicy Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.
Kieruje się kol. Jerzego Jakubiszyna na obchody 70. rocznicy Związku Lekarzy Polskich w Chicago, które odbędzie się w dniach 16 - 18 września 2016 r. w Chicago.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.