Akty korporacyjne

Sędz.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, skierowanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 października 2017 r. Nr GMS-WP-173-249/17, nie zgłasza uwag do jego treści.