Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 1 października 2018 r. (znak: GMS-WP-173-256/18), nie zgłasza uwag do projektu.