Rozwiązanie Komisji Regulaminowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2004.12.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 1570/2004
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 08 grudnia 2004 r.
w sprawie rozwiązania Komisji Regulaminowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  1.
Na podstawie § 121 ust. 3 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych rozwiązuje Komisję Regulaminową.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.