Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.9.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 września 2022 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 września 2022 r.
w przedmiocie trybu postępowania w stosunku do uchwał nominacyjnych dotyczących egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje, że podjęcie uchwały o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie asesora sądowego z uwagi na nieistnienie ryzyka zagrożenia lub naruszenia interesu prawnego kandydata, będzie podlegała przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie po podjęciu uchwały i sporządzeniu jej uzasadnienia, niezależnie od ewentualności wdrożenia przewidzianego prawem trybu odwoławczego.

Taki tryb postępowania przyśpieszy procedurę nominacyjną w sprawach dotyczących aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy dokonali wyboru wolnego stanowiska asesorskiego na podstawie art. 33a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.