Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.4.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DPE-I.4190.1.2021), bez uwag.