Sędz.2018.2.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 lutego 2018 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (numer z wykazu B374), przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2018 r. Nr DL-VI-4601-1/18 nie zgłasza uwag do jego treści.