Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 4/2020
KRAJOWE RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej kosztów nad przychodami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2019

1. Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia rozliczyć nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 191.102,46 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 do rozliczenia z wyników następnych okresów.
2. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia przeznaczyć dochód zwolniony z podatku roku 2019 w wysokości 484.158,08 zł na realizację działalności statutowej o charakterze oświatowym.