Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej kosztów nad przychodami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2017

1. Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia rozliczyć nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 1.402.643,60 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 do rozliczenia z wyników następnych okresów.
2. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia przeznaczyć dochód zwolniony z podatku roku 2017 w wysokości 530.177,83 zł na realizację działalności statutowej o charakterze oświatowym.