Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2014.12.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 154/14/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 7 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 91/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1.
Dokonuje się rozliczenia przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
LpNr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
127/2014"Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla lekarzy. Źródła naukowej informacji medycznej w Bibliotece GUMed. Piszesz artykuł naukowy, doktorat, habilitację? Poznaj możliwości programu MENDLEY"560,00 zł
Łącznie:560,00 zł
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.