Akty korporacyjne

Rewid.2019.1.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3137/50/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rekomenduje listę przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  2.  Lista, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nazwa regionalnego oddziału Polskiej Izby Biegłych RewidentówTERMINPrzedstawiciel

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

1Białystok11.04.2019 r.Marek Błaszczak
2Bielsko- Biała4.04.2019 r.Barbara Misterska-Dragan
3Bydgoszcz5.02.2019 r.Ewa Sowińska
4Częstochowa7.02.2019 r.Adam Kęsik
5Elbląg5.04.2019 r.Ewa Sowińska
6Gdańsk29.03.2019 r.Krzysztof Burnos, Ewa Sowińska
7Gorzów Wielkopolski5.04.2019 r.Maciej Ostrowski
8Katowice4.04.2019 r.Małgorzata Janusz
9Kielce10.04.2019 r.Marek Błaszczak
10Koszalin1.03.2019 r.Henryk Drewniak
11Kraków9.04.2019 r.Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak
12Legnica6.04.2019 r.Maciej Ostrowski
13Lublin6.04.2019 r.Andrzej Karpiak
14Łódź5.04.2019 r.Hanna Sztuczyńska
15Olsztyn6.04.2019 r.Krzysztof Burnos
16Opole4.03.2019 r.Henryk Dąbrowski
17Poznań8.04.2019 r.Barbara Misterska-Dragan
18Radom14.02.2019 r.Henryk Dąbrowski
19Rzeszów14.03.2019 r.Marek Błaszczak, Barbara Misterska-Dragan
20Suwałki30.03.2019 r.Barbara Misterska-Dragan
21Szczecin13.02.2019 r.Krzysztof Burnos
22Tarnów6.04.2019 r.Barbara Misterska-Dragan
23Toruń7.03.2019 r.Ewa Sowińska
24Warszawa11.04.2019 r.Krzysztof Burnos
25Włocławek15.03.2019 r.Krzysztof Burnos
26Wrocław9.04.2019 r.Maciej Ostrowski, Barbara Misterska-Dragan
27Zielona Góra30.03.2019 r.Maciej Ostrowski