Rewid.2017.3.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 947/24/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie rekomendowania przedstawiciela Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pomiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały nr 844/11/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§  1.  Do Komisji Egzaminacyjnej rekomenduje się:
1) Edytę Kalińską.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.