Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 368/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie rekomendowania przedstawiciela KIDP do władz CFE Tax Advisors

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje zgłoszenie kandydatury Pani Anny Misiak do wyborów władz CFE Tax Advisors, które odbędą się w dniu 28 września 2018 roku.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.